Barn, ungdom och familj

Bild på två vuxna och två barn som går hand i hand på en grusväg med mycket grön växtlighet på båda sidor om vägen.

Barn och ungdomar har rätt att leva och växa under trygga och goda förhållanden.

Ibland behöver barn och ungdomar hjälp i sin livssituation. Ibland behöver föräldrarna eller hela familjen hjälp i sin situation.

Socialtjänsten kan erbjuda olika typer av verksamheter och insatser som kan vara till hjälp för dig och din familj.

Kontakta gärna socialtjänsten eller familjestödsenheten om du och/eller din familj är i behov av stöd eller hjälp.

Samverkan för tidiga insatser

För oss som jobbar med barn och unga i Töreboda kommun är det viktigt att arbeta med förebyggande och tidiga insatser. När samtliga verksamheter får möjlighet att tidigt samverka kring ett barn i behov av stöd kan barnet och familjen få hjälp snabbare och mer effektivt. Tidig samverkan bygger på samtycke och delaktighet från barnet och dess familj.

Vart ska man vända sig om man är orolig för ett barn? I samtliga verksamheter i Töreboda som möter barn och unga finns en Barn- och Ungdomssamordnare, en BUSE, som kan hjälpa dig att hitta rätt. Det kan till exempel vara när det finns oro för att barnet inte vill gå till skolan, har problem med kompisar eller mår dåligt.

En folder med mer information om samverkan för barn och unga med kontaktlista till BUSE finns under Relaterad information. Det går också bra att ringa till socialtjänsten, elevhälsan eller vårdcentralen och fråga efter kontakt med deras BUSE. Finns det redan en upprättad kontakt med någon verksamhet kan du också be om stöd till samordning via BUSEn i den verksamheten.