Tovertafel

Bilden visar ett interaktivt spel. Spelvyn visar flertalet cirklar på bordet samt en hand och ett finger som pekar ner mot bordet.

Tovertafel skapar speciella kontaktögonblick för vård- och omsorgspersonal och deras brukare. Vårdinnovationen har bevisad effekt på fysisk, kognitiv, social och sensorisk nivå.

Tovertafel-spelen bryter apati genom att stimulera rörelse och social interaktion. Dessutom förstärker de förhållandet mellan vård- och omsorgspersonal och deras brukare. På så sätt påverkar vi tillsammans livskvaliteten hos personer med en kognitiv utmaning.

Sidan senast uppdaterad: