Digitala medicinskåp

Bilden visar ett vitt tomt medicinskåp som är öppet.

Digitala medicinskåp

Digitala läkemedelsskåp används i ordinärt boende där ansvarig sjuksköterska bedömt behov av den teknik och säkerhet. Läkemedelsskåpet öppnas av behörig medarbetare via digital nyckel.

Sidan senast uppdaterad: