Trygghetsskapande utrustning

Med stöd av välfärdsteknik kan en person som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning med trygghetsskapande utrustning behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande utrustning handlar helt enkelt om behovsanpassade lösningar som förenklar vardagen och förstärker människan.