Kvalitetsredovisning

Inom vård- och omsorg pågår ett ständigt kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Inom vård och omsorg arbetar vi efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet hjälper oss att göra rätt saker på rätt sätt, vid rätt tillfälle i verksamheterna. Det stödjer ordning och reda så att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas.

Brukarundersökningar

För oss är det viktigt att få reda på vad du tycker om den service och de tjänster som vi utför. Varje år genomförs nationella brukarundersökningar genom Socialstyrelsen.

Hantering av synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd med den kommunala servicen, behöver vi ta reda på varför. Därför har vi tagit fram rutiner för hur vi ska hantera synpunkter och klagomål.

Egenkontroll

Vi genomför regelbundet kontroller av verksamhetens kvalitet. Det kan t e x innebära att mäter hur duktiga personalen är på att använda arbetskläder och handskar.

Analys av resultat

Två gånger per år analyseras verksamhetens resultat av brukarundersökningar, egenkontroller, avvikelser samt Synpunkter och klagomål.

Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsberättelse

En gång om året sammanställs äldreomsorgens resultat i en Patientsäkerhetsberättelse och en kvalitetsberättelse som redovisar hur verksamhetens mål har uppnåtts och hur vi har arbetat för att säkra kvaliteten. Patientsäkerhetsberättelse beskriver hur vi som vårdgivare har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården.

Kvalitetsregister

Vi arbetar med kvalitetsutveckling genom nationella kvalitetsregister. Med de resultat som registren ger kan vi arbeta med att identifiera områden där vi behöver bli bättre.

De kvalitetsregister som vi använder oss av är:

  • Senior Alert
  • Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demens (BPSD)
  • SweDem
  • Svenska Palliativregistret.

Äldreguiden

Webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden. Äldreguiden är stängd tills vidare då arbete med ny lösning för att presentera uppgifterna på ett jämförbart sätt pågår.

Under tiden är det möjligt att ta del av undersökningarna som varit underlag till Äldreguiden.

Underlag till Äldreguiden Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon:0506-181 55
E-post: Annika Jansson

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Vård och omsorgschef
Telefon: 0506-182 39
E-post: Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Patientsäkerhetsberättelse 2022 Pdf, 799.1 kB, öppnas i nytt fönster.