Korttidsvistelse

Kommunens korttidsavdelning

Kommunens korttidsavdelning finns på Björkängens Äldreboende och det är en avdelning med sammanlagt 13 lägenheter.
Syftet med att beviljas en korttidsplats under en tid kan vara av olika skäl.
Det kan vara:

  • Att ge närstående avlösning (tillfällig eller kontinuerligt)
  • Rehabilitering
  • Utredning av framtida behov
  • Vård i livets slut

  
Ansökan om en korttidsplats gör man till biståndshandläggaren i kommunen.

På korttidsavdelningen arbetar flera olika yrkesgrupper; omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef.
Det sker ett kontinuerligt samarbete med läkare på Närhälsan. Arbetssättet präglas av ett aktiverande/rehabiliterande synsätt där individens egna kunskaper och förmågor sätts i första hand. Träning, motivering och social gemenskap är viktiga ingredienser för att tillfriskna.
   

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Berglund
Enhetschef 
Telefon:0506-181 31
E-post:
Ulrika Berglund

Sjuksköterska
Telefon:0506-182 47
 
Avdelning
Telefon: 0506-183 47

Dokument 

KorttidsbroschyrPDF

Länk

Avgifter och taxor

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen