Information till utförare och företag

Från och med 2011-11-01 inför Töreboda kommun valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV. Upphandlingen av kundval omfattar biståndsbedömd hemstjänst samt delegerad och instruerad hemsjukvård.

Syftet med valfrihetssystem är att öka valfriheten och delaktigheten i vardagen för den enskilde brukaren.

Alla företag som önskar att bli utförare av hemtjänst har möjlighet att ansöka om att bli godkända utförare av hemtjänst.

Villkoren för att bli godkänd som utförare beskrivs i förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget publiceras även på Valfrihetswebben.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Berglund
Enhetschef Utredningsenheten
Telefon:0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

FörfrågningsunderlagPDF
Bilaga 1PDF
Bilaga 2PDF
Bilaga 3PDF
Bilaga 4PDF
Bilaga 5PDF
Bilaga 6PDF
Bilaga 7PDF
Bilaga 8PDF
Bilaga 9PDF
Bilaga 10PDF

Länkar

Valfrihetswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster