Information till utförare och företag

Från och med 2011-11-01 inför Töreboda kommun valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV. Upphandlingen av kundval omfattar biståndsbedömd hemtjänst samt delegerad och instruerad hemsjukvård.

Syftet med valfrihetssystem är att öka valfriheten och delaktigheten i vardagen för den enskilde brukaren.

Alla företag som önskar att bli utförare av hemtjänst har möjlighet att ansöka om att bli godkända utförare av hemtjänst.

Villkoren för att bli godkänd som utförare beskrivs i förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget publiceras även på Valfrihetswebben.

Sidan senast uppdaterad: