Eget val av utförare

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har tagit beslut om att införa Lagen om valfrihet från och med 2011-11-01.

Det innebär att du som har beviljats stöd i hemmet i form av hemtjänst samt i vissa fall delegerad och instruerad hemsjukvård har möjlighet att välja utförare av insatserna.

Om du inte vill välja så utför kommunens hemtjänst dina beviljade insatser.

Du kan när som helst byta utförare. Det gör du genom att kontakta din biståndshandläggare. Du behöver inte motivera ditt byte.

Avgiften är densamma oavsett vem som utför dina biståndsbedömda insatser.

De alternativa utförare som blir godkända av kommunen kommer löpande att presenteras på Töreboda kommuns hemsida. Din biståndshandläggare kommer även att informera om vilka utförare du har möjlighet att välja mellan

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Berglund
Enhetschef Utredningsenheten
Telefon:0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen