Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Valfrihet

Valfrihet


LOV - Lagen om valfrihetssystem 
Från och med 2011-11-01 tillämpar kommunstyrelsen i Töreboda kommun Lagen om valfrihet för upphandling av kundval inom hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen samt delegerad och instruerad hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Kundval inom vård och omsorg innebär att den enskilde har rätt att välja den utförare som utför tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat avtal med.
Lagen om valfrihet bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna.  Den enskilde ges i stället möjligheter till att välja den leverantör som hon eller hon uppfattar erbjuder den bästa kvaliteten. En brukare som har valt en utförare har alltid rätt att byta till en annan.

 
Alla utförare som önskar delta i ett valfrihetssystem ska ha rätt att ansöka om att bli utförare enligt Törebodas kommuns förfrågningsunderlag.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-23

Relaterad information

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Konkurrensverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster