Valfrihet

LOV - Lagen om valfrihetssystem

Från och med 2011-11-01 tillämpar kommunstyrelsen i Töreboda kommun Lagen om valfrihet för upphandling av kundval inom hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen, samt delegerad och instruerad hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Kundval inom vård och omsorg innebär att den enskilde har rätt att välja den utförare som utför tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat avtal med.

Lagen om valfrihet bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjligheter till att välja den leverantör som hen uppfattar erbjuder den bästa kvaliteten. En brukare som har valt en utförare har alltid rätt att byta till en annan.

Alla utförare som önskar delta i ett valfrihetssystem ska ha rätt att ansöka om att bli utförare enligt Töreboda kommuns förfrågningsunderlag.

Sidan senast uppdaterad: