Trygg hemma

I samband med en planering hem från sjukhus kan det vara svårt att komma fram till vad du behöver för stöd och hjälp. Därför erbjuder vi dig en Trygg hemma period i samband med hemgång från sjukhus. Trygg hemma innebär stöd från ett team med olika professioner som kommer hem till dig under en period som oftast brukar vara 3-4 veckor. Utöver att stötta dig i din vardag utreder vi ditt behov av stöd och hjälp med målsättningen att du ska bli så självständig och oberoende som möjligt. För att uppnå detta tillsammans med dig arbetar vi utifrån det aktiverande förhållningssättet och med personcentrerad omvårdnad.

Sidan senast uppdaterad: