Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetssättet På väg

I samband med en vård- och omsorgsplanering som kan genomföras på sjukhuset, på korttidsavdelningen eller i egna hemmet, kan det vara svårt att komma fram till vad du behöver för stöd och hjälp. Därför kan vi erbjuda dig en utredningsperiod i hemmet. Denna utredningsperiod kan sträcka sig från några dagar till ca 3-4 veckor. Utöver att utreda ditt behov av stöd och hjälp är syftet att du ska bli så oberoende som möjligt. För att uppnå detta tillsammans med dig arbetar vi utifrån det aktiverande förhållningssättet och personcentrerad omvårdnad.

Om du deltar i en vård- och omsorgsplanering som huvudperson eller anhörig ska ansvarigt team informera dig om arbetssättet På väg.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-13

Relaterad information

Kontakt

AnnSofie Eklund Karlsson
Äldreomsorgschef
Telefon:0506-18239
E-post:
Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ulrika Berglund
Biträdande äldreomsorgschef
Telefon: 0506-18131
E-post:
Ulrika Berglund

 Ansvarig nämnd

​Kommunstyrelsen

Dokument

Aktiverande förhållningssättPDF

 Länkar
FOU - rapporten om På väg