Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hemtjänst

Insatser från hemtjänsten ges för att du skall ha möjlighet att bo kvar i ditt hem.

Du kan få stöd i hemmet på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder. Det kan också vara annan orsak som gör att du behöver stöd och hjälp för att klara av vardagen. Det är dina behov som är avgörande för rätten till insatser enligt Socialtjänstlagen.

Hur får jag hemtjänst?

Du ansöker om att få hemtjänst hos din biståndshandläggare som utreder och bedömer ditt behov enligt Socialtjänstlagen.

Kommunen eller privat företag? - valet är ditt

När du har fått beviljat hemtjänst är det dags att välja vem som ska hjälpa dig i hemmet. Kommunen har kundval inom hemtjänsten vilket betyder att utöver kommunens egna hemtjänstgrupper har ett privat företag godkänts till att utföra hemtjänst. Du bestämmer själv om du vill välja kommunen eller det privata företaget Om du efter ett tag vill byta, så kontaktar du din biståndshandläggare som hjälper dig med att ordna detta. Du kan läsa mer om dina alternativ i spalten till höger.

Vad får jag betala?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Länken preliminär avgiftsuträkning hittar du under länken avgifter och taxor i spalten till höger. Där kan du räkna ut en preliminär avgift för hemtjänst.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-26

Relaterad information

Kontakt

Julia Fält
Biståndshandläggare
Centrum
Telefon: 0506-181 35
E-post: Julia Fält

Jennie Andersson Biståndshandläggare
Moholm
Telefon: 0506-181 51
E-post: Jennie Andersson

Helena Arvidsson
Biståndshandläggare
Norra
Telefon: 0506-181 53
E-post: Helena Arvidsson

Maria Klahr
Biståndshandläggare
Fägre
Telefon: 0506-181 57
E-post: Maria Klahr

Jenny Augustsson
Avgiftshandläggare
Telefon:0506-181 58
E-post: Jenny Augustsson

 

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Ugglans HemtjänstPDF

Länkar
Avgifter och taxor

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns