Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemtjänst

Insatser från hemtjänsten ges för att du skall ha möjlighet att bo kvar i ditt hem.

Du kan få stöd i hemmet på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder. Det kan också vara annan orsak som gör att du behöver stöd och hjälp för att klara av vardagen. Det är dina behov som är avgörande för rätten till insatser enligt Socialtjänstlagen.

Hur får jag hemtjänst?

Du ansöker om att få hemtjänst hos din biståndshandläggare som utreder och bedömer ditt behov enligt Socialtjänstlagen.

Kommunen eller privat företag? - valet är ditt

Kommunen har kundval inom hemtjänsten vilket betyder att utöver kommunens egna hemtjänstgrupper har ett privat företag godkänts till att utföra hemtjänst. Du bestämmer själv om du vill välja kommunen eller det privata företaget Om du efter ett tag vill byta, så kontaktar du din biståndshandläggare som hjälper dig med att ordna detta. Du kan läsa mer om dina alternativ i spalten till höger.

Vad får jag betala?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Länken preliminär avgiftsuträkning hittar du under länken avgifter och taxor i spalten till höger. Där kan du räkna ut en preliminär avgift för hemtjänst.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-01

Relaterad information

Kontakt

Julia Fält
Biståndshandläggare
Centrum
Telefon: 0506-181 35
E-post: Julia Fält

Jennie Andersson Biståndshandläggare
Moholm
Telefon: 0506-181 51
E-post: Jennie Andersson

Helena Arvidsson
Biståndshandläggare
Norra
Telefon: 0506-181 53
E-post: Helena Arvidsson

Maria Klahr
Biståndshandläggare
Fägre
Telefon: 0506-181 57
E-post: Maria Klahr

Jenny Augustsson
Avgiftshandläggare
Telefon:0506-181 58
E-post: Jenny Augustsson


Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Broschyr om bistånd enligt SoLPDF
Broschyr avgifter Äldreomsorgen 2019PDF
Hemvården Töreboda KommunPDF

Länkar

Avgifter och taxor