Hemtjänst

Hemtjänst

Om du inte längre själv kan klara dina hushållssysslor, eller behöver stöd med din personliga vård och omsorg kan du ansöka om hemtjänst.

Vid ansökan utreds dina behov av biståndshandläggaren som sedan prövar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att det stöd du får alltid är behovsprövat och att insatserna ser olika ut för varje person. Stödet utformas som en hjälp till självhjälp, vilket ger dig möjlighet att leva och bo självständigt med respekt för självbestämmande och integritet.

Ansök om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare.

Vår personal

I hemtjänsten möts du av kunnig personal med ambitionen att du ska trivas och att du ska få stöd med det du behöver i vardagen. Där arbetar både män och kvinnor, yngre och äldre med olika bakgrund och nationalitet. Vi värdesätter detta och förväntar oss att alla är lika välkomna i ditt hem.

Vi har tystnadsplikt och får inte berätta om dig eller dina behov för utomstående.

Vad får jag betala?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Länken preliminär avgiftsuträkning hittar du under länken avgifter och taxor i spalten till höger. Där kan du räkna ut en preliminär avgift för hemtjänst.

Sidan senast uppdaterad: