Hemtjänst

Insatser från hemtjänsten ges för att du skall ha möjlighet att bo kvar i ditt hem.

Du kan få stöd i hemmet på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder. Det kan också vara annan orsak som gör att du behöver stöd och hjälp för att klara av vardagen. Det är dina behov som är avgörande för rätten till insatser enligt Socialtjänstlagen.

Hur får jag hemtjänst?

Du ansöker om att få hemtjänst hos din biståndshandläggare som utreder och bedömer ditt behov enligt Socialtjänstlagen.

Vad får jag betala?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Länken preliminär avgiftsuträkning hittar du under länken avgifter och taxor i spalten till höger. Där kan du räkna ut en preliminär avgift för hemtjänst.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Julia Fält
Biståndshandläggare
Centrum
Telefon: 0506-181 35
E-post: Julia Fält

Jennie Andersson Biståndshandläggare
Norra/Älgarås
Telefon: 0506-181 51
E-post: Jennie Andersson

Lorna Georgii
Biståndshandläggare
Halna/Södra
Telefon: 0506-181 57
E-post: Lorna Georgii

Emelie Johansson
Biståndshandläggare
Moholm
Telefon: 0506-181 53
E-post: Emelie Johansson

Jenny Augustsson
Avgiftshandläggare
Telefon:0506-181 58
E-post: Jenny Augustsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Broschyr om bistånd enligt SoLPDF
Broschyr avgifter äldromsorgen 2021PDF
Hemvården Töreboda KommunPDF

Länkar

Avgifter och taxor