Hemtjänst

Insatser från hemtjänsten ges för att du skall ha möjlighet att bo kvar i ditt hem.

Du kan få stöd i hemmet på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder. Det kan också vara annan orsak som gör att du behöver stöd och hjälp för att klara av vardagen. Det är dina behov som är avgörande för rätten till insatser enligt Socialtjänstlagen.

Hur får jag hemtjänst?

Du ansöker om att få hemtjänst hos din biståndshandläggare som utreder och bedömer ditt behov enligt Socialtjänstlagen.

Vad får jag betala?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Länken preliminär avgiftsuträkning hittar du under länken avgifter och taxor i spalten till höger. Där kan du räkna ut en preliminär avgift för hemtjänst.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Julia Fält
Biståndshandläggare
Centrum 2
Telefon: 0506-181 35
E-post: Julia Fält

Jennie Andersson Biståndshandläggare
Norra/Östra
Telefon: 0506-181 51
E-post: Jennie Andersson

Lorna Georgii
Biståndshandläggare
Centrum 1/ Planeringsteam
Telefon: 0506-181 57
E-post: Lorna Georgii

Yvonne Carlström
Biståndshandläggare
Moholm/ Södra
Telefon: 0506-181 53
E-post: Yvonne Carlström

Annie Skagerstam
Biståndshandläggare
Norra/ Östra
Telefon: 0506-181 53
E-post: Annie Skagerstam

Åsa Engwall
Biståndhandläggare
Centrum 3
Telefon: 0506- 182 30
E-Post: Åsa Engwall

Jenny Augustsson
Avgiftshandläggare
Telefon:0506-181 58
E-post: Jenny Augustsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Broschyr om bistånd enligt SoL Pdf, 812.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Broschyr avgifter äldromsorgen 2021 Pdf, 854.7 kB.
Hemvården Töreboda Kommun Pdf, 768.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Taxor och avgifter