Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Demens är en folksjukdom som påverkar vardagen under lång tid. Det finns ungefär 148 000 (2010) personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att insjukna ökar med stigande ålder.

Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som beror på sjukdom eller skada i hjärnan.
Det finns många olika demenssjukdomar, den vanligaste är Alzheimers sjukdom. Andra  vanliga demensformer är vaskulär demens, Lewy Body demens och frontallobsdemens.

Demenssjukdomen påverkar minnet och det är vanligt att det blir svårare att hitta även i sin vanliga miljö. Detta medför svårigheter att klara sin vardag.

Vi arbetar utifrån Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom". Vi vill ge en individuellt anpassad vård- och omsorg, där individen är i centrum. Syftet är att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden.

Töreboda kommun erbjuder råd och stöd från demenssjuksköterska. Det finns även insatser att ansöka om vid behov, det kan vara allt ifrån trygghetslarm till särskilt boende.
  

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-03

Relaterad information

Kontakt
Eva Nilsson
Demenssamordnare
Telefon:0506-182 44

E-post: Eva.a.nilsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

​Länkar

www.demenscentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.alzheimerforeningen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.demensforbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns