Dagverksamhet

Dagverksamhet beviljas när du till exempel har behov av:

  • Social gemenskap
  • Träning
  • Avlastning av anhörig

Utifrån behov kan du ha dagverksamhet en eller flera hel/halvdagar i veckan, med eller utan lunch. Dagverksamheten har två olika inriktningar; en inriktning för dig som behöver social gemenskap och en inriktning för dig med minnesproblematik och demenssjukdomar.

Dagverksamheter i Töreboda kommun

  • Björkängen i Töreboda (fem dagar per vecka.)
  • Krabbängsgården i Moholm (en dag per vecka)

Hur ansöker jag dagverksamhet?
För att kunna komma till dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut. Det är en av kommunens biståndshandläggare som bedömer och beslutar om detta. Kontakten finner du tillhöger under kontakt.

Avgift
Du får betala en omvårdnadsavgift och en avgift för mat. Har du behov av taxi till och från dagverksamheten betalar du denna vid varje resa.   

Träffpunkter

Här erbjuder vi gemenskap, musikunderhållning, kåserier, frågetävlingar, tipspromenader, gymnastik samt kaffeservering. Alla pensionärer i Töreboda kommun är välkomna att ta del av den verksamhet som finns på träffpunkterna. Flera aktiviteter är samordnade med de äldre som är på biståndsbedömd dagverksamhet.
Särskild kvällsverksamhet finns för målgruppen inom LSS. En nära samverkan finns med frivilligorganisationerna, personal och frivilliga arbetar ofta hand i hand med planering och genomförande av aktiviteter.

Träffpunkter i Töreboda kommun

  • Björkängen (Klockaregatan 6)
  • Baltzar
  • Krabbängsgården
  • Älgarås (Servicehuset)
  • Prästkragen (from september 2022, ej öppen verksamhet)

För aktiviteterna på Björkängen och Krabbängsgården görs det månadsprogram, "Fritidsnytt". Aktiviteterna finns även för påseende i appen "Omsorgen" som du kan ladda ned. Detsamma görs för kvällsverksamheten som är riktad mot LSS.