Dagverksamhet

Dagverksamhet beviljas när du till exempel har behov av:

 • Social gemenskap
 • Träning
 • Avlastning av anhörig

Utifrån behov kan du ha dagverksamhet en eller flera heldagar i veckan, men det finns också möjlighet att delta en eller flera halvdagar med eller utan lunch. Personalen du möter här är undersköterskor, vårdbiträden och fritidsassistenter.

Dagverksamheter i Töreboda kommun

 • Björkängen i Töreboda (fem dagar per vecka.)
  På onsdagar och fredagar har vi en grupp som vänder sig till dig som         på  grund av glömska eller andra orsaker trivs bättre i en mindre grupp.
 • Krabbängsgården i Moholm (en dag per vecka)

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

För att kunna komma till dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut. Det är en av kommunens biståndshandläggare som bedömer och beslutar om detta.

Avgift
Du får betala en omvårdnadsavgift, samt en avgift för mat och resa vid varje besök.   

Träffpunkter

Här erbjuder vi gemenskap, musikunderhållning, kåserier, frågetävlingar, tipspromenader, gymnastik samt kaffeservering. Alla pensionärer i Töreboda kommun är välkomna att ta del av den verksamhet som finns på träffpunkterna.  Flera aktiviteter är samordnade med de äldre som är på biståndsbedömd dagverksamhet. Särskild kvällsverksamhet finns för målgruppen inom LSS. En nära samverkan finns med frivilligorganisationerna, personal och frivilliga arbetar ofta hand i hand med planering och genomförande av aktiviteter.

Träffpunkter i Töreboda kommun

Björkängen (Klockaregatan 6)

Träffpunkt Bergmansgården (för boende på Klockaregatan 4-10) måndagar kl 10

Gubbaträff onsdagar kl 10

Damträff onsdagar kl 14

Öppet hus fredagar kl 14

Kårtorp (Kårtorpsgatan 10)

Träffpunkt måndagar kl 14

Krabbängsgården

Öppet hus torsdagar kl 13.30

För aktiviteterna på Björkängen, Krabbängsgården och träffpunkt Kårtorp, görs det månadsprogram. Detsamma görs för kvällsverksamheten som är riktad mot LSS.

Frivilligstöd

Dagverksamheten har ett nära samarbete med olika frivilligorganisationer. Totalt är närmare 60 frivilliga engagerade i att hålla i eller vara behjälpliga inom olika verksamheter. Exempel på verksamheter tack vare våra frivilliga är

 • Trygghetsringning
 • Symöten och musikstunder på äldreboenden
 • Väntjänst
 • Träffpunkter för social samvaro Från dagverksamheten är fritidsassistenten kontaktperson gentemot de frivilliga. På olika sätt försöker vi från dagverksamheten att stötta och entusiasmera alla som gör frivilliga insatser.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information