Dagverksamhet

Dagverksamhet beviljas när du till exempel har behov av:

  • Social gemenskap
  • Träning
  • Avlastning av anhörig

Utifrån behov kan du ha dagverksamhet en eller flera hel/halvdagar i veckan, med eller utan lunch. Dagverksamheten har två olika inriktningar; en inriktning för dig som behöver social gemenskap och en inriktning för dig med minnesproblematik och demenssjukdomar.

Dagverksamheter i Töreboda kommun

  • Björkängen i Töreboda (fem dagar per vecka.)
  • Krabbängsgården i Moholm (en dag per vecka)

Hur ansöker jag dagverksamhet?
För att kunna komma till dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut. Det är en av kommunens biståndshandläggare som bedömer och beslutar om detta.

Avgift
Du får betala en omvårdnadsavgift samt en avgift för mat och resa vid varje besök.   

Träffpunkter (På grund av pågående pandemi så hålls samtliga träffpunkter stängda)

Här erbjuder vi gemenskap, musikunderhållning, kåserier, frågetävlingar, tipspromenader, gymnastik samt kaffeservering. Alla pensionärer i Töreboda kommun är välkomna att ta del av den verksamhet som finns på träffpunkterna. Flera aktiviteter är samordnade med de äldre som är på biståndsbedömd dagverksamhet. Särskild kvällsverksamhet finns för målgruppen inom LSS. En nära samverkan finns med frivilligorganisationerna, personal och frivilliga arbetar ofta hand i hand med planering och genomförande av aktiviteter.

Träffpunkter i Töreboda kommun

  • Björkängen (Klockaregatan 6)
  • Baltzar
  • Krabbängsgården

För aktiviteterna på Björkängenoch Krabbängsgården görs det månadsprogram, "Fritidsnytt". Detsamma görs för kvällsverksamheten som är riktad mot LSS.

Frivilligstöd
Dagverksamheten har ett nära samarbete med olika frivilligorganisationer. Exempel på verksamheter tack vare våra frivilliga är

  • Trygghetsringning
  • Väntjänst

Text

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kontaktuppgifter


Besöksadress

Börstorpsgatan 8D
Töreboda


Dokument

Folder dagverksamhet Pdf, 467.5 kB, öppnas i nytt fönster.