Särskilda boenden i Töreboda kommun

Särskilt boende är en gemensam boendeform för personer med stora omvårdnadsinsatser.
Den privata bostaden möbleras förutom sängen med egna möbler. Utöver den egna bostaden finns det lokaler för gemenskap och aktivitet, såsom matsal och sällskapsrum.
Ansökan om särskilt boende görs hos kommunens biståndshandläggare som utreder behovet av boende i samråd med den sökande utifrån Socialtjänstlagen.

På våra särskilda boende arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och enhetschefer tillsammans i ett team. Läkare finns att tillgå kontinuerligt. Alla som erbjuds ett särskilt boende får i samband med inflytt välja en kontaktpersonal ur personalgruppen.

Aktiviteter ordnas regelbundet i gemensamhetslokaler. Det kan t.ex. vara sångstunder, underhållning och studiecirklar.

Kontakt
Stöd och Omsorg

Björkängen
Aspen Blå
Telefon: 0506-182 09
Aspen Gul
Telefon: 0506-182 06

Linden Röd
Telefon: 0506-182 11
Linden Grön
Telefon: 0506-182 10

Ekebacken Blå
Telefon: 0506-182 46
Ekebacken Grön
Telefon: 0506- 182 36

Krabbängsgården
Avdelning 3
Telefon: 0506-180 64
Avdelning 4
Telefon: 0506-180 66

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument
Ekebacken Pdf, 582.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Aspen/Linden Pdf, 770.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Krabbängsgården Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Aspen Gul Pdf, 614.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Självserviceportal - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Särskilt boende, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: