Korttidsvistelse

Kommunens korttidsavdelning finns på Björkängens Äldreboende med sammanlagt 13 lägenheter.
Syftet med en korttidsvistelse kan vara :

  • Att ge närstående avlösning (tillfälligt eller kontinuerligt).
  • Rehabilitering
  • Utredning av framtida behov
  • Vård i livets slut.

Ansökan om korttidsvistelse gör du till biståndshandläggaren i kommunen.

På korttidsavdelningen arbetar flera olika yrkesgrupper; omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef.

Ett kontinuerligt samarbete med läkare på Närhälsan sker.

Vi har ett aktiverade arbetssätt där dina egna kunskaper och förmågor tillvaratas. Träning, motivering och social gemenskap är viktiga ingredienser för att tillfriskna.