Korttidsvistelse

I Töreboda kommun finns en korttidsenhet där du, efter en utredning av kommunens biståndshandläggare, kan vistas under en kortare period. Beslutet är tidsbegränsat och målsättningen är alltid att du ska återvända hem efter din vistelse på korttiden. Om du har vistats på sjukhus är det i de flesta fall bäst att återvända till hemmet med stöd av vårt Trygg-Hemma team.

Om du har ett beslut om växelvård eller tillfällig avslatning sker detta på korttidsenheten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information