Korttidsvistelse

I Töreboda kommun finns ett korttidsboende där du kan få möjlighet att vistas under en kortare period om behov finns. Behovet utreds av äldreomsorgens biståndshandläggare och beslutet är tidsbegränsat.

En korttidsplats kan beviljas av olika orsaker, som exempelvis

  • Avlastning för anhörig
  • Rehabilitering
  • Vård i livets slutskede

Det finns även möjlighet till växelvård vilket innebär att du, som har ett stort omvårdnadsbehov, bor växelvis på korttiden och i ditt hem. Detta för att möjliggöra att du kan bo kvar hemma men även för att avlasta din anhörig.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information