Korttidsvistelse

Kommunens korttidsavdelning finns på Björkängens Äldreboende med sammanlagt 13 lägenheter.
Syftet med en korttidsvistelse kan vara :

  • Att ge närstående avlösning (tillfälligt eller kontinuerligt).
  • Rehabilitering
  • Utredning av framtida behov
  • Vård i livets slut.

Ansökan om korttidsvistelse gör du till biståndshandläggaren i kommunen.

På korttidsavdelningen arbetar flera olika yrkesgrupper; omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef.

Ett kontinuerligt samarbete med läkare på Närhälsan sker.

Vi har ett aktiverade arbetssätt där dina egna kunskaper och förmågor tillvaratas. Träning, motivering och social gemenskap är viktiga ingredienser för att tillfriskna.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Berglund
Enhetschef
Telefon:0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund

Sjuksköterska
Telefon:0506-182 47
 
Avdelning
Telefon: 0506-183 47

Länk

Avgifter och taxor

Dokument

KorttidsbroschyrPDF

Korttidens värdegrundPDF

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen