Korttidsvistelse

Kommunens korttidsavdelning finns på Björkängens Äldreboende med sammanlagt 13 lägenheter.
Syftet med en korttidsvistelse kan vara :

  • Att ge närstående avlösning (tillfälligt eller kontinuerligt).
  • Rehabilitering
  • Utredning av framtida behov
  • Vård i livets slut.

Ansökan om korttidsvistelse gör du till biståndshandläggaren i kommunen.

På korttidsavdelningen arbetar flera olika yrkesgrupper; omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef.

Ett kontinuerligt samarbete med läkare på Närhälsan sker.

Vi har ett aktiverade arbetssätt där dina egna kunskaper och förmågor tillvaratas. Träning, motivering och social gemenskap är viktiga ingredienser för att tillfriskna.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Katrin Jedselius
Enhetschef
Telefon:0506-180 52
E-post: Katrin Jedselius

Sjuksköterska
Telefon:0506-182 47
 
Avdelning
Telefon: 0506-183 47

Länk

Taxor och avgifter

Dokument

Korttidsbroschyr Pdf, 486.1 kB.

Korttidens värdegrund Pdf, 575.5 kB.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen