Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Äldreomsorg

 Välkommen till äldreomsorgen i Töreboda kommun!

Vi arbetar för att du som har behov av stöd eller hjälp och bor eller vistas i kommunen får det du behöver med högsta möjliga kvalitet.

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun verkar för att du som kommuninvånare ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet.

Inom äldreomsorgen utgår vi från dig som individ och vill ge dig ett värdigt liv och en känsla av välbefinnande. Redskap som vi använder för att uppnå detta är det aktiverande förhållningssättet, kontaktmannaskap och genomförandeplan.

För att du ska få rätt stöd och/eller hjälp arbetar olika yrkesgrupper i team tillsammans med dig. Vi använder oss av nationella kvalitetsregister och riktlinjer för att säkerställa din vård- och omsorg.

För att höja kvaliteten och tydliggöra vad du kan förvänta dig av oss har vi infört lokala värdighetsgarantier.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-01

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Verksamhetschef Äldreomsorgen
Telefon: 0506-182 39
E-post:
Ann-Sofie Eklund Karlsson
Besöksadress:
Börstorpsgatan 8D

Ulrika Berglund
Bitr. Verksamhetschef Äldreomsorgen
Telefon: 0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund
Besöksadress:
Börstorpsgatan 8 D

Carina Stenberg
Enhetschef Hemvården Töreboda
Telefon:0506-182 25
E-post: Carina Stenberg
Besöksadress:
Börstorpsgatan 8E

Emelie Johansson
Enhetschef Hemvården
Töreboda samt Korttiden
Telefon: 0506-181 86
E-post: Emelie Johansson
Besöksadress:
Börstorpsgatan 8D

Cristin Eriksson
Enhetschef Ekebacken och Dagverksamheten
Telefon: 0506-181 97
E-post:Cristin Eriksson
Besöksadress:
Börstorpsgatan 8 D

Stefan Elofsson
Enhetschef Aspen/Linden
Telefon:0506-182 20
E-post: Stefan Elofsson
Besöksadress:
Börtorpsgatan 8D

Ingwor Engelbrektsson
Enhetschef Krabbängsgården och Hemvården Moholm
Telefon: 0506-180 52
E-post: Ingwor Engelbrektsson
Besöksadress:
Mariestadsvägen 14 Moholm

Dokument

Aktiverande förhållningssättPDF
KontaktmannaskapPDF
Broschyr värdighetsgarantierPDF
Riktlinjer biståndsbedömningPDF
Öppna jämförelser 2015PDF

Länk

Avgifter och taxor

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns