Stöd och omsorg

Huvudnyheter

Logotyp turista i Töreboda

Tidiga insatser för dig som är äldrePDF

För dig som är äldre och behöver råd eller stöd i din vardag kan vi göra ett hembesök och tillsammans med dig ta fram en plan för hur du ska kunna bibehålla en god hälsa.
Telefon: 076 107 99 72
Telefontid Tisdag-Torsdag kl. 8.00–9.00

Logotyp turista i Töreboda

Se veckans meny och aktiviteter

Nu kan vi erbjuda en app där du snabbt och lätt kan se vad som serveras från Björkängens och Krabbängens kök. Du kan även se dagverksamhetens aktiviteter samt anhörigstöd.

Hitta snabbt

Andra nyheter