Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är ett alternativ till korttidsvistelse.
Avlösarservice kan ges som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Hur gör jag för att få hjälp?
Du kontaktar Biståndhanläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-22

Relaterad information

Kontakt
Barbro Holmgren
Enhetschef LSS
Telefon:0506-182 84
E-post: Barbro Holmgren

Agnes Larsson
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Agnes Larsson

Susanne Österberg
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 50
E-post: Susanne Österberg

Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns