Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Korttidsvistelse

Kommunens korttidsavdelning

Kommunens korttidsavdelning finns på Björkängens Äldreboende och det är en avdelning med sammanlagt 13 lägenheter.
Syftet med att beviljas en korttidsplats under en tid kan vara av olika skäl.
Det kan vara:

  • Att ge närstående avlösning (tillfällig eller kontinuerligt).
  • Att återhämta sig efter ett sjukdomstillstånd.
  • Att fortsatt rehabilitering krävs efter sjukhusvistelse och inte går att bedriva i det egna hemmet på grund av olika orsaker  
  • Vård i livets slut.

  
Ansökan om en korttidsplats gör man till biståndshandläggaren i kommunen och ansökan behovsprövas utifrån Socialtjänstlagen.
Befinner du dig på sjukhuset och önskar träffa kommunen innan hemgång så meddelar du detta på avdelningen där du ligger och då kallar länssjukvården till en planering på sjukhuset innan din hemgång. Biståndshandläggare, sjuksköterska samt arbetsterapeut/sjukgymnast från kommunen kommer då in till sjukhuset och träffar dig som är i behov av kommunens stöd.

På korttidsavdelningen arbetar många olika professioner; omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, enhetschef.
Det sker ett kontinuerligt samarbete med läkare på Närhälsan. Arbetssättet präglas av ett aktiverande/rehabiliterande synsätt där individens egna kunskaper och förmågor sätts i första hand. Träning, motivering och social gemenskap är viktiga ingredienser för att tillfriskna.
   

bild korttiden

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Äldreomsorgschef 
Telefon:0506-182 39
E-post:
Ann-Sofie Eklund Karlsson

Sjuksköterska
Telefon:0506-182 47

Arbetsterapeut
Telefon: 0506-182 05,
0506-183 45,
0506-182 37

Sjukgymnast :
Telefon 0506-182 03
0506-182 05
0506-182 37
 
Avdelning
Telefon: 0506-183 47

Dokument 

KorttidsbroschyrPDF

Länk

Avgifter och taxor

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns