Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Uppsökande verksamhet

Till dig som under året fyller 75 eller 80 år och bor i eget boende skickas ett brev med erbjudande om ett hembesök. Du blir därefter uppringd och vid samtalet bokas eventuellt tid för hembesök.

I samband med erbjudandet följer en enkät med frågor som stöd för samtalet och som sedan kan vara till nytta för framtida planering för vård och omsorgsutvecklingen.

Besöket är frivilligt och kostnadsfritt.

Vid besöket får du information om de insatser som finns inom vård och omsorg och möjlighet att ställa frågor om sådant som kan förenkla och trygga vardagen som senior.

Till dig som tackat ja till ett hembesök vid 75 år görs ett telefonsamtal det året du fyller 80 år för uppföljning och eventuellt komplettering.

Den som jobbar med denna verksamhet är anhörigsamordnare Lorna Georgii

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-05

Relaterad information

Kontakt
Lorna Georgii
Anhörigsamordnare
Telefon: 0506-182 40 
E-post: Lorna Georgii

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument
Enkät uppsökande verksamhet till årets 75 och 80 åringarPDF

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns