Tillgänglighet för toreboda.se

Töreboda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur toreboda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i hög grad tillgänglig. Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från toreboda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till webbansvarig, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till Töreboda kommuns infobrevlåda.
  • Ring webbansvarig

Se e-postadress samt telefonnummer under Relaterad information här på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på e-post eller telefon så att vi får veta att problemet finns. Se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning DIGG har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Länk till myndigheten hittar du under Relaterad information här på sidan.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven:


Dokument och blanketter

Flertalet dokument som tillhandahålls via webbsidan har otillräckliga kontrastnivåer i symboler och text som ligger på bild. Likväl har många dokument inte fullgod formatering, struktur och uppmärkning. Det saknas exempelvis i många fall alt-texter eller annan beskrivande och summerande text. Många dokument saknar också beskrivande metadata.

Vi ska under 2021 arbeta i organisationen med att tillgängliggöra våra dokument. Men den mängd dokument som finns på webbplatsen kommer ta tid att anpassa och byta ut. Vanligen kommer det ske vid revisioner eller nya versioner efter hand. I så stor utsträckning det går kommer vi också att ersätta dokument med webbsidor.

De dokument som vi får av tredjepart, till exempel dokument från leverantörer kopplat till detaljplaneprocess, kan vi inte råda över.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem med dokument senast 2021.

Film

Det finns filmer på toreboda.se som saknar syntolkning. CMSet som vår plattform ligger i stödjer inte syntolkning och vi har begränsade resurser för att klara av syntolkning. Vår ambition är att under 2021 ta fram ett arbetssätt för att klara av att syntolka filmer.

Oskäligt betungande anpassning

Töreboda kommun åberopar i dagsläget inga undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte omfattas av lagen

En del innehåll på toreboda.se är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Till exempel filmer och dokument publicerat innan den 23 september 2020.

Webbplatsen publicerades år 2010.

Redogörelsen uppdaterades senast 23 september 2020