Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Algblomning i sjön Viken

Vattenprover tagna i slutet av augusti 2020, öst om Tåtorp, utanför Sörboda, visade förekomst av den potentiellt toxinproducerande cyanobakterien Microcystis aeruginosa. I diskussion med andra vattenägare verkar händelsen varit lokal och inte allmänt spridd i hela sjön.

Cyanobakterien Microcystis aeruginosa är en art som kan producera mikrocystiner, vilket kan skada levern och kan ge magproblem med diarré, illamående, och kräkning, allmän svaghet och leverinflammation. En kraftig förgiftning, som till exempel hundar kan råka ut för om de slickar i sig ilandflutna rester av en blomning, kan ge en mycket allvarlig inre blödning i levern. Även djur kan alltså reagera på toxinet.

Undvik att dricka orenat sjövatten. Obs! Det hjälper inte att koka vattnet eftersom kokning inte förstör toxinerna.

Undvik att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Likaså är det säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen försvunnit om vädret är/har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt. Sök under sådana förhållanden hellre upp mer exponerade badställen med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på blomning. Välj helst, om det är möjligt, sådana platser där du vet att blomning inte förekommit nyligen.

Toxiner från algblomning kan under mycket speciella förhållanden finnas kvar i vattnet i upp till cirka en månad. Förutsättningar för att gifter ska förekomma så lång tid efter en blomning är mycket lugna väderförhållanden och/eller miljöer som är skyddade från vågor och med dåligt vattenutbyte i övrigt. Skyddade vikar och strandområden med vassruggar är exempel på ställen man bör undvika en tid även efter blomningen försvunnit.

Kontakt

Miljöinspektör Rikard Skagerstam,
Tel: 0501-75 60 31
E-post: Rikard Skagerstam

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-06