Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Agenda 21

Alla har ett ansvar att förvalta vår enda jord väl. Agenda 21 är en handlingsplan som visar hur vi uppnår en hållbar utveckling och därmed en bättre värld att leva i.

Hållbar utveckling

Agenda 21 är ett internationellt och globalt handlingsprogram för hur vi ska uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön.

Hållbar utveckling innebär en helhetssyn och beskrivs som ett samspel mellan tre dimensioner:

  •   Den ekonomiska (ekonomiska resurser, utveckling och tillväxt).
  •   Den sociokulturella (fattigdomsbekämpning, sociala och kulturella resurser).
  •   Den ekologiska (naturresurser, skydd av naturen).

Hållbar utveckling definieras ofta enligt Brundtlandkommisionen skrivning från 1987 "En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov i dag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina."

Nationellt arbete

Sveriges första strategi för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling kom år 2002. Därefter har den reviderats flera gånger. På regeringskansliets hemsida om hållbar utveckling kan du läsa mer om hållbar utveckling i Sverige, i Norden, i Östersjöområdet och i EU.

Lokalt arbete

I kommunen sker arbete med hållbar utveckling på många olika sätt, exempelvis inom skolan och i utvecklings- och planeringsarbete. Kommunen är medlem i Hållbar utveckling västs kommunnätverk för hållbar utveckling. Se länk.

Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner ingår i ett internationellt modellområde för hållbar utveckling. Mer information om Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle finns länkade.

Hur kan jag bidra till en hållbar utveckling?

Var och en har många olika möjligheter till att bidra till en hållbar utveckling. Allt vi gör, stort eller smått påverkar och det är viktigt att komma ihåg att sammantaget det alla gör faktiskt gör stor nytta. Tips på vad du kan göra finns under våra sidor här.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Hållbar utveckling västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekullelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster