Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energi

Träd Foto Most photos

Kommunen arbetar på många sätt med energifrågor. Bland annat inom energihushållning, fysisk planering, hållbar energiproduktion och minskad miljöpåverkan från energikonsumtion.

Aktuella miljömål

Det är miljömålen "Begränsad klimat-påverkan" och "God bebyggd miljö" som har störst anknytning till frågor kring energi.

Gemensamma energi- och klimatmål

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam Energi- och klimatplan. I planen finns mål kring transporter, uppvärmning och elanvändning, för minskad klimatpåverkan

Mariestad, Töreboda och Gullspång har även en gemensam energieffektiviseringsstrategi. Den heter " Ett skönt och grönt MTG". Här finns interna mål för kommunerna och dess bolag kring energieffektivisering i fastigheter och kring transporter.

Uppföljning

Uppföljning av energianvändning och utsläpp finns i dokumentet energiläget, se dokument under Relaterad information här på sidan.

Rådgivning

Råd till företag och privatpersoner om energi och klimat kan fås kostnadsfritt från den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Energi- och klimatplanPDF
EnergieffektiviseringsstrategiPDF
Bilaga 1 Mål till grundPDF
Energiläget 2017PDF