Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kompostering

Avfall Östra Skaraborg erbjuder alla hushåll matkompostering via det bruna sopkärlet. När du komposterar matavfall bidrar du till ett mer miljöanpassat samhälle. Ditt matavfall blir till biogas. Du som istället vill kompostera ditt matavfall själv behöver anmäla det till Verksamhet miljö och bygg i din kommun.

Kompostbehållare för trädgårdsavfall

En trädgårdskompost kan vara allt från en komposthög i en del av trädgården till en köpt behållare eller egenhändigt tillverkad sådan. I en trädgårdskompost kan du förutom avfall från trädgården även lägga rester från frukt och grönsaker samt kaffe- och tesump.

Kompostbehållare för egen kompostering av matavfall

Det finns en mängd olika behållare på marknaden, men du kan även bygga en egen. Komposten behöver vara isolerad och tät så att inte råttor och möss kommer in i den.

Isolerad kompostbehållare för egen kompostering av matavfall

Komposteringsprocessen är en process som i sig alstrar värme. Ju bättre isolerad kompostbehållaren är desto längre tid under året fungerar den. I denna behållare kan du lägga i allt organiskt köksavfall. Det gäller även fisk-, fågel- och däggdjursben, liksom skal från nötter, räkor och kräftor även om det tar lång tid innan de bryts ner. Du kan även lägga i kaffefilter och hushållspapper. Det kan hända att även en isolerad kompost fryser. Men så fort det blir lite varmare kommer den igång igen.

Vad du inte kan kompostera

Självklart går det inte kompostera metall, plast, textilier eller kemikalier. Inte heller blöjor, dammsugarpåsar, sot, träkol eller aska. Cigarettfimpar och snus tillför gift som vi inte vill ha i komposten.

Anmälan

Du behöver anmäla kompostering av matavfall. Det görs hos verksamhet miljö och bygg. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan under Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-06

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakt ansökan för egen kompostering och förmultningstoalett:
Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Blanketter

Anmälan om inrättande av förmultningstoalett och eller ansökan om kompostering av latrinPDF

Anmälan om kompostering av hushållsavfall och/eller ansökan om förlängt hämtningsintervallPDF