Miljö och avfall

Huvudnyheter

Logotyp turista i Töreboda

Avfallshantering Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfallshanteringen i Töreboda sköts av Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Öppettider för Borrebodas avfallsanläggning hittar du på AÖS webbplats under menyn Återvinningscentraler.

Logotyp turista i Töreboda

Tips och råd

Att minska uppkomsten av avfall och hushålla med våra resurser angår oss alla. Avfallsminimering är bra både för miljöns skull men också rent ekonomiskt för individen. Det finns många bra tips på hur man kan minska uppkomsten av avfall i vardagen.

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Koldioxidbudget

    En koldioxidbudget har tagits fram för Töreboda kommun. Den visar bland annat var gränsen för framtida utsläpp går för att vi ska nå Parisavtalet.
  • Utsläpp av metaller till avloppsreningsverket i Töreboda

    Det förekommer förhöjda utsläpp av metaller till det kommunala reningsverket i Töreboda. Sedan i juni i år har det synts en kraftig ökning av framförallt koppar, bly och zink.
  • Kommunen bedriver ingen skyddsjakt på fågelflockar

    Vi får nu många samtal gällande störande måsar, trutar och kajor. Måsar och trutar är ett naturligt inslag i en sjöstad men trots att fåglar är ett naturligt inslag kan de upplevas som störande. Kommunen bedriver ingen skyddsjakt på de fågelflocka...