Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Naturreservat

I Mariestads kommun finns det  två kommunala naturreservat. Gamla Ekudden som bildades 1993 och Sandviken som bildades 2007. I Töreboda och Gullspångs kommuner finns det inga kommunala naturreservat men Gullspångs kommun är med och förvaltar det statliga reservatet Gullspångsälven.

Ekuddens naturreservat

Gamla Ekuddens naturreservat bildades av Mariestads kommun 1993. Området är ungefär 22 hektar stort och omfattar framförallt ekhagar med grova solitära ekar. Det finns även tallskog, alkärr och strandäng.

Skötselansvarig (naturvårdsförvaltare) är Mariestads kommun. Uppdraget ligger på Tekniska nämnden.

Sandvikens naturreservat

Sandvikens naturreservat bildades av Mariestads kommun 2007. Området ligger cirka 4 kilometer sydväst om Mariestads centrum och är ungefär 26 hektar stort. Reservatet består av sandbarrskog, mestadels tallskog med en del grova träd. I området finns även flygsandbildningar som gett upphov till sandstränder.

Skötselansvarig (naturvårdsförvaltare) är Mariestads kommun. Uppdraget ligger på Tekniska nämnden.

Gullspångsälvens naturreservat

Gullspångsälvens naturreservat bildades år 2006. Syftet är att skydda och återskapa lek- och uppväxtmiljöer för Gullspångslax och Gullspångsöring. Reservatet sträcker sig från mynningen upp till kraftverket i Gullspång.

Ansvariga för skötseln är Länsstyrelsen och Gullspångs kommun gemensamt.
Skötselarbetet leds av en bildad förvaltningsgrupp.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-23

Relaterad information

Kontakt

Michael Nordin
Tf teknikchef
Telefon: 0501-75 61 29
E-post: Michael Nordin

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns