Färjan Lina trafikerar Göta kanal

Färjan Lina ligger i Göta kanal en sommardag. På färjan står två yngre killar i fotbollskläder och håller i en fotboll. En vitklädd kvinna och blåklädd man står bredvid varandra. Kvinnan håller i en cykel.

Foto Jonas Ingman @ Bruksbild

Färjan Lina trafikerar Göta kanal i Töreboda. Göta kanal är öppen 4 maj - 30 september 2023. Färjan Lina sjösätts i samband med att Göta kanal öppnar för säsongen. Sjösättning sker den 4 maj kl. 09.00.

Öppettider 2023

4 maj-16 juni

Måndag-fredag kl. 05.00-19.00
Lördag kl. 09.00-14.00
Söndag inga turer

18 maj inga turer
6 juni inga turer

17 juni-16 augusti

Måndag-fredag kl. 05.00-21.00
Lördag kl. 09.00-16.00
Söndagar i juli kl. 11.00-15.00
Söndagar i augusti inga turer

17 augusti-30 september

Måndag-fredag kl. 05.00-19.00
Lördag kl. 09.00-14.00
Söndag inga turer

Ingen trafik helgdagar

Under vintern från oktober till april finns en fast förbindelse över Göta kanal.

Fakta om färjan Lina

Färjan Lina är Sveriges minsta reguljära färja och trafikerar Göta kanal på tvären, inne i Töreboda. Den korta färden tar bara 20-25 sekunder. Färjan dras för hand över kanalen, du kan själv prova på att dra dig över.

Denna unika färjeförbindelse startades 1919 av den pensionerade lokföraren Oskar Lindhult. Från början skedde överfarten med en enkel vickeka men fr.o.m. slutet av 1930-talet fick skepparen Färje-Karl tillstånd att spänna en lina över kanalen och därefter kunde en speciell farkost byggas och tas i drift. År 2019 firade färjeförbindelsen 100 år i trafik.

Sidan senast uppdaterad: