Töreboda kommuns föreningsstipendium 2023

Töreboda kommuns föreningsstipendium år 2023 tilldelades Töreboda Brukshundklubb som efter ett mångårigt engagemang fortsatt verkar i vår kommun.

Töreboda Brukshundklubb är en välkomnande förening som verkar för en god stämning och samhörighet i klubben. Töreboda Brukshundklubb har drygt 200 medlemmar och anordnar till exempel grundkurser, privatlektioner och tävlingslydnad samt arrangerar tillfällen att bara umgås. Töreboda Brukshundklubb bidrar till att stärka sociala kontakter inom klubben, oavsett ålder. Töreboda Brukshundklubb är ett gott föredöme för Töreboda kommuns värdegrund.

Töreboda kommun önskar stort grattis till Töreboda Brukshundklubb!

Sidan senast uppdaterad: