Lämna synpunkter på det kulturpolitiska programmet

Töreboda kommun har upprättat ett förslag till Kulturpolitiskt program. Nu har föreningar, organisationer, politiska partier och invånarna i Töreboda kommun möjlighet att lämna synpunkter på programmet.

Utbildnings- och kulturutskottet i Töreboda kommun har upprättat ett förslag till Kulturpolitiskt program för mandatperioden 2023-2026. Utskottet har beslutat att föreningar, organisationer, politiska partier och invånarna i Töreboda kommun ska få möjlighet att lämna synpunkter på programmet innan det överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Du är välkommen att skicka dina synpunkter till kommunen@toreboda.se fram till den 15 augusti. Du kan även lämna in dina synpunkter till kontaktcenter i kommunhuset. Utbildnings- och kulturutskottet kommer därefter att gå igenom och värdera de inkomna synpunkterna vid sammanträdet den 29 augusti. Kommunfullmäktige kommer slutligen att fastställa det kulturpolitiska programmet den 25 september.

Förslag till Kulturpolitiskt program för mandatperioden 2023-2026 Pdf, 308.6 kB.

Anne-Marie Lundin (M)
Ordförande
Utbildnings- och kulturutskottet

Sidan senast uppdaterad: