Vattentemperatur

Nu kan du se vilken vattentemperatur det är vid Åsenbadet i Halna och Göta kanal i Töreboda gästhamn.

Aktuell vattentemperatur

Åsenbadet, sjön Viken

Sandstrand med gräsytor, brygga, omklädningsrum och toalett. Vi beklagar att vi för tillfället inte kan visa aktuell vattentemperatur för Åsenbadet.

Göta kanal

Ta gärna ett dopp i kanalen men för din egen säkerhets skull är det inte tillåtet att bada närmare än 50 m från slussar och broar. Det blir kraftiga strömmar när en sluss töms eller fylls och för att broarna är rörliga.


Sidan senast uppdaterad: