Förlängt beslut om att hålla all icke nödvändig verksamhet stängd

Töreboda kommun beslutar om att förlänga tidigare beslut (2021-05-04) om att stänga all icke nödvändig verksamhet med syfte att minska smittspridningen av Covid-19. Med icke nödvändig verksamhet avses ishallen, simhallen, idrottshallen och kommunens gymnastiksalar. Beslutet gäller från och med måndagen den 24 maj till och med måndagen den 31 maj.

Idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2002 eller senare samt skolverksamhet undantas från beslutet om verksamheten kan genomföras utan ökad risk för smittspridning samt att föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Verksamheten vid biblioteket ska avgränsas till att lämna ut böcker efter beställning samt att ta emot böcker som återlämnas. Det ska även vara möjligt att i begränsad omfattning, en person åt gången, låna bibliotekets dator.

Kulturskolan hålls öppen under förutsättning att verksamheten kan genomföras utan ökad risk för smittspridning samt att föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Fritidsgården hålls stängd.

Familjecentralen är stängd.

Sidan senast uppdaterad: