All icke nödvändig verksamhet fortsatt stängd i Töreboda

Detta för att minska smittspridningen av Covid-19. Med icke nödvändig verksamhet avses ishallen, simhallen, idrottshallen och kommunens gymnastiksalar. Beslutet gäller från och med den 25 januari till och med den 7 februari. 

Idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare samt skolverksamhet undantas från beslutet om verksamheten kan genomföras utan ökad risk för smittspridning samt att föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Simhallen öppen from med 25 januari till och med 7 februari för barn och unga födda 2005 och senare samt för skolverksamhet.

Ishallen öppen from med 25 januari till och med 7 februari för barn och unga födda 2005 och senare. Stängt för allmänhetens åkning.

Verksamheten vid biblioteket avgränsas till att lämna ut böcker efter beställning samt att ta emot böcker som återlämnas. Det är även möjligt att i begränsad omfattning, en person åt gången, låna bibliotekets dator.

Kulturskolan hålls öppen under förutsättning att verksamheten kan genomföras utan ökad risk för smittspridning samt att föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Fritidsgården hålls stängd.

Familjecentralen är stängd.

Sidan senast uppdaterad: