Kurser och anmälan

Vi vill erbjuda alla en intressant och utvecklande fritidssyssla. Att musicera kan bli ett livslångt intresse. Att dansa och spela teater likaså.
 
Gundkurser

Saxonett i årskurs 1. Ett blåsinstrument som liknar blockflöjt med klarinettmunstycke. Bra att börja med om man gillar blåsinstrument.

Fiol i årskurs 1. Vi leker, spelar, sjunger och rör oss till musik. Instrumenten är fiol och rytminstrument.

Barndans 4-8 år samt Körsång åk. F-1.

Kulåret
För elever i åk. 1 och 2. Prova på flertalet instrument. Blås-, stråk-, stränginstrument och djembetrumma. Ev. dans och drama.
Ämneskurs
Från och med årskurs 2 kan man välja ämneskurs.
Vi erbjuder undervisning på musikinstrument och i sång.
Vi har även spel i grupp och orkester samt körsång, drama/teater och dans.
Nytt ämne är Film & Media för åk. 6-9.

Undervisning sker på raster, håltimmar, elevens val eller efter skoltid.
Kulturskolan följer grundskolans läsårstider.
Undervisning ges i grupp eller enskilt.
Vi erbjuder ämnet Musikteori för elever som ska söka vidareutbildning i estetiska ämnen eller där särskilt intresse finns.
 
Vuxenundervisning
Unikt för Töreboda är att vi erbjuder undervisning för vuxna. Vi vänder oss till dig som har spelat tidigare eller till dig som är nybörjare. De flesta instrument finns och möjlighet ges att spela i orkester. Vi erbjuder bland annat kurs i folkmusik, lärare riksspelman Mikael Pettersson.
 
Anmälan
Man söker till kulturskolan på våren.
Musiklärarna är då ute i grundskolan och spelar för de yngsta.
Anmälningsblanketten lämnas till klassläraren, kulturskolan eller per post.
 
Musikdemonstration
Alla som är intresserade inbjuds till instrumentdemonstration (april/ maj).
Här får du prova på instrumenten vi erbjuder undervisning på och du får även information om kurserna i dans, drama och sång.

Framträdanden

Vi strävar efter att ha flera framträdanden och konserter varje år med elever och lärare.
 
Föräldrar har en viktig roll i elevens musicerande, även om du inte kan spela själv. Bara genom att visa intresse och att till exempel ordna med de praktiska detaljerna som övningsplats och övningstid i hemmet kan du bidra positivt till elevens möjligheter att utvecklas på sitt instrument.