Kulturskolans evenemang

Skolkonserter "Vår kära Astrid".

Kulturskolans skolföreställning med publik.

Förställningen Vår kära Astrid.

Kulturskolans skolföreställning med publik.

Föreställningen Vår kära Astrid.

Kulturskolan visade föreställningen "Vår kära Astrid" i Martins Lada, Hajstorp den 18 och 19 maj 2022 för alla elever i förskoleklass upp till årskurs tre.

Sidan senast uppdaterad: