Databaser

Alex

Ett författarlexikon med tusentals författare från hela världen där du kan hitta fakta om författare, lästips och utdrag ur författarnas verk.

Arkiv Digital

Arkiv Digital digitaliserar historiskt källmaterial genom att fotografera originalhandlingarna i färg. Målsättningen är att fotografera hela Sveriges kyrkoböcker (husförhörs-, flytt-, födelse-, vigsel- och dödlängder).

Global Grant  

En stor internationell databas på svenska som innehåller information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare i hela världen. En bra vägledning för dig som vill söka pengar för studier, vård, forskning, kulturell verksamhet med mera.

Riksarkivet  

Inskannade bilder från statliga arkiv: kyrkoarkiv, folkräkningar, fabriksberättelser, mantalslängder med mera.