Beatebergs bibliotek

Bild på Beatebergs bibliotek taget från utsidan.

I Abberuds gamla skola finns ett föreningsdrivet bibliotek. Biblioteket är ett fristående bibliotek som inte är kommunalt.