Strandbad

I Töreboda kommun finns det kommunala badplatser och naturbad, beroende på vart badet ligger och hur många besökare badet har sköts de av kommunen med olika servicenivå. De ligger mer avsides eller har få besökare.

Kommunala badplatser

  • Korssjön
  • Åsenbadet i Halna, Viken
  • Sågebacken i Beateberg, Viken

Naturbad

De har inte samma service och vattenprover tas inte här. De ligger mer avsides eller har få besökare.

  • Hedvigabadet
  • Ymsen

Göta kanal

Ta gärna ett dopp i kanalen men för din egen säkerhets skull är det inte tillåtet att bada närmare än 50 m från slussar och broar. Orsaken är att det blir kraftiga strömmar när en sluss töms eller fylls och att broarna är rörliga.

Detaljerad information om vattentemperatur vid Göta kanal i Töreboda Länk till annan webbplats.

Skötsel av badplatserna

Kommunen har en skötselplan för kommunala badplatser. I den kan du se vilken service som finns på strandbaden och vilka strandbad som provtas. Skötselplanen finns under Dokument här på sidan.

Vattenprover

Om vattnet inte håller tillräckligt bra kvalitet kan du bli sjuk. Därför tas prover på vattnet. Under badsäsongen, 21 juni till 20 augusti, sker provtagning var fjortonde dag på strandbad enligt Hav- och vattenmyndighetens vägledning.

Resultaten från provtagning vid strandbaden kan ses på Hav- och vatten-myndighetens hemsida, länken till resultaten hittar du under Länkar till höger på sidan.

Du som förälder behöver veta att vattenkvaliteten oftast är sämre vid vattenbrynet där de minsta barnen vistas.

Vattenloppor

I sjöar och vattendrag kan det under varma sommardagar finnas vattenloppor. Vattenloppor är egentligen fågelparasiter. De borrar in sig i huden och kan orsaka en mycket besvärlig klåda, så kallad badklåda. Det är inte farligt, men klådan kan vara besvärlig. Du kan läsa mer om vad du kan göra för att lindra besvären på 1177.se på länk här på sidan.

Alger

Algblomning sker oftast i juli till augusti. Det finns olika typer av alger. Du ska se upp för de blågröna algerna som ofta är giftiga. Om du utsätts för de giftiga blågröna algerna kan du få problem med irritation av huden och i ögonen. Vid kallsupar kan du bli magsjuk. Det är viktigt att tänka på att barn är extra känsliga. Husdjur kan också fara illa om de dricker av vattnet. Du kan läsa mer om algtoxinförgiftning på Folkhälsomyndighetens hemsida på länk här på sidan.

Hundbad

På allmänna badplatser är det inte tillåtet att ha med hundar.

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Skötselplan för kommunala badplatser Pdf, 1.2 MB.

Länkar

Hav- och vattenmyndigheten Badvatten Länk till annan webbplats.

1177 Badklåda Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten Algtoxinförgiftning Länk till annan webbplats.

Kontakt, felanmälan, e-förslag Öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: