Vår verksamhet

Töreboda simhall öppnar igen tisdag den 24 augusti. Antalet besökare är dock begränsat till 50 personer.

Simundervisning

Simning är en av få idrotter som finns med i läroplanen för ämnet Idrott och hälsa. Att kunna simma är en livsviktig kunskap som alla har rätt att lära sig. I nuvarande läroplan finns mål för simning i åk 6.

Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter i en följd varav 50 meter ska vara på rygg.

På förmiddagarna från måndag till fredag varje vecka, undervisar simhallspersonalen alla Töreboda kommuns elever.

Under terminen övar vi på de olika simsätten, livräddning, isvett, dykning både på längden och djupet samt allmän vattenvana. Vi har också flytvästar som vi kan använda i vår undervisning.

Simskola

Simskola ordnas varje år i juni, efter vårterminens slut. Simhallen erbjuder de barn som bor i kommunen och ännu inte simmat 50 meter att börja i simskolan. Barnen som inte är simkunniga får sin anmälningsblankett via skolan.

Vid lov brukar vi ha extra öppettider. En till två gånger per år ordnar vi någon rolig aktivitet för lovlediga barn. Exempel på aktivitet är vattendisco och Halloweenbad.