Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Låneregler

Bild på lånekort

LÅNEKORT

För att kunna låna behöver du ett lånekort
Lånekortet gäller på biblioteken i Mariestad, Töreboda och Gullspång och är gratis första gången. För att få ett lånekort måste du kunna visa legitimation.
Lånekortet är en personlig värdehandling. Anmäl genast förlorat kort.

SOM LÅNTAGARE FÖRBINDER DU DIG:

-att vårda lånade böcker och andra medier
-att ta med och visa upp lånekortet vid varje tillfälle
-att lämna tillbaka lånade medier inom föreskriven tid
-att ersätta skadade eller förkomna böcker och andra medier
-att snarast anmäla adressändring och namnbyte

REGISTRERING

Böcker som lånas registreras i bibliotekets databas. Uppgifterna är konfidentiella. Så fort böckerna är återlämnade raderas lånen.

LÅNETIDER

Du får låna så många böcker du vill!
Lånetiden är 4 veckor, med vissa undantag.

Om du inte lämnar tillbaka det som du lånat i tid skickas påminnelser och därefter räkning.
Räkningen stryks så fort du lämnar tillbaka dina lån.
Övertidsavgifter måste dock alltid betalas.

AVGIFTER

Övertidsavgifter:
Vuxenmedia: 2 kr / media och dag, max 40 kr / bok
14-dagars lån: 4 kr / media och dag,  max 40 kr / bok
Maxavgift / återlämningstillfälle: 150 kr

Förlorat lånekort:
10 kr för ett nytt kort

Reservation och fjärrlån:

Reservation: 10 kr / titel (ej barn- och talböcker)
Fjärrlån: 20 kr. Kopia av vetenskaplig artikel debiteras enligt taxa från det långivande biblioteket.

Förstörd eller förkommen bok:

Barnbok 125 kr
Vuxenbok 250 kr eller högre ersättning utifrån bokens värde.
Tidskrifter 50 kr per tidskrift

Avstängning:
Vid skuld på 75 kr eller mer avstängs du tills skulderna är betalda

Personuppgifter
Personuppgifter som lämnas för att få lånekort, behandlas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga biblioteksärenden på Töreboda, Mariestad och Gullspångs bibliotek.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas av Kommunstyrelsen. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-02

Relaterad information

Kontakt

Telefon: 0506-182 64
Fax: 0506-182 67
E-post: Töreboda bibliotek

Besöks- och postadress

Töreboda kommunbibliotek
Kungsgatan 24, Box 23
545 21  Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns