Akut hjälp och jour

SOS Alarm 

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Telefon: 112

Polis

Om det är akut, telefon: 112
Ej akut, telefon: 114 114

113 13 — information vid kris eller olycka

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.
Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter vid allvarliga händelser.
113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, så som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

Socialjour

Tel: 0500-49 74 21 eller  0500-49 74 22
Tel tid: Månd-tors, sönd kl. 17-23
Fred-lörd kl. 17-02
Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

Räddningstjänst

Om akut, telefon: 112
Ej akut, telefon: 010-173 63 00

Kvinnojour

Kvinnohuset Tranan, telefontid kl. 07.30-16.30, telefon: 0500-41 86 68
Kvinnojouren, telefontid kl. 21.00-06.00, telefon: 0200-11 33 33

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i Norra Skaraborg
Telefon: 0501-100 42

Akut felanmälan vatten och avlopp,

gator inklusive snöröjning/ hamnar

Medborgarkontoret, dygnet runt
Telefon: 0501-75 61 00

Akut felanmälan för kommunens egna hyresgäster

Medborgarkontoret, dygnet runt
Telefon: 0501-75 61 00

Felanmälan eldrift (Vänerenergi)

Eldriftstörning, Vänerenergi, dygnet runt
Telefon: 0501-637 70

Gatubelysning (Vänerenergi)

Dagtid (klockan 07.00-16.00)
Telefon: 0501-637 00

Sidan senast uppdaterad: