Kontakt, felanmälan och e-förslag

Här hittar du länkar om hur du kontaktar Töreboda kommun, felanmäler, lämnar e-förslag och rapporterar en visselblåsning.

Fler kontaktvägar

Akut hjälp och jour

Här hittar du kontaktuppgifter vid akut hjälp och med jour utanför ordinarie arbetstid.

Säkra meddelanden

Törebodas kommun använder Säkra meddelanden när vi skickar känslig eller sekretessklassad information som vi inte får skicka med vanlig e-post.

Visselblåsarfunktion

Törebodas kommun har en visselblåsarfunktion. Denna tjänst är ett komplement till kommunens befintliga kanaler att meddela missförhållanden och oegentligheter.

Medborgarförslag

För att öka kommuninvånarnas möjlighet och intresse att påverka finns rätten att lämna medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Törebodas kommun har rätt att lägga medborgarförslag i kommunfullmäktige.

Sidan senast uppdaterad: