Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utvecklingsplaner

Töreboda kommuns utvecklingsenhet har arbetat fram utvecklingsplaner. Utvecklingsplanerna finns att läsa här på sidan under Relaterad information och rubriken Dokument.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-22

Relaterad information

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 -180 88
Måndag, onsdag och fredag.

E-post: Töreboda kommun

Dokument

GestaltningsprinciperPDF

Plan Gång - och cykelvägarPDF

Plan LekplatserPDF

Plan GästhamnPDF

Plan TöreshovPDF

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen