Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Totalförsvar

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i världen har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska stärkas. Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar.

Kommunen har ett ansvar för att värna civilbefolkningen och se till att vårt samhälle fungerar även under höjd beredskap och krig. Vi ska säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg fungerar. Vi ska också bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Höjd beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Beredskapslarm

Om höjd beredskap råder tillkännager regeringen det genom ett meddelande i radio och tv. Vid högsta beredskap i hela Sverige kan beredskapslarm användas. Beredskapslarmet är en utomhusvarning med 30 sekunder långa ljudstötar och 15 sekunders tystnad i fem minuter.

Totalförsvarsövning 2020

För att förbättra vår förmåga till totalförsvar är Mariestads kommun med i det som kallas Totalförsvarsövning 2020. Det är samtliga kommuner i Sverige som tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flera statliga myndigheter planerar för hör samhället ska fortsätta fungera i händelse av höjd beredskap.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-22

Relaterad information

Kontakt

Camilla Thure
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Johan Broberg
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Per Ahlström
Informationssäkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Informationssäkerhet MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Om krisen eller kriget kommerPDF

Skyddsrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster